آرشیتکت

معماری- منابع کنکور ارشد معماری- کتب معماری و ...

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد برق 93

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد برق 93

معرفی منابع کنکور کارشناسی ارشد برق 93


منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات زبان عمومی و تخصصی کارشناسی ارشد  برق:* English for the students of power,electronics,control &communications (manoochehr haghani)
504 absolutely essential words *منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات مدارهای الکتریکی کارشناسی ارشد  برق:

*نظریه اساسی مدارهاوشبکه ها چارلزدسور (ترجمه جبه دار مارلانی) جلد1و2

* تحلیل مهندسی مدار- هیت( ترجمه دیانی)

جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

***مدارهای الکتریکی (1و2) (دکتر علی عبدالعالی ومهندس نوشین واثقی) موسسه آموزش عالی ﺁزاد پارسه

*کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق- مدارهای الکتریکی (1و2) راهیان ارشد

* جزوه مدارهای الکتریکی دکترجبه دار مارالانی-دانشگاه تهران

*جزوه مدارهای الکتریکی دکتر کراری -دانشگاه امیرکبیر


منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات ریاضیات مهندسی کارشناسی ارشد  برق:

*ریاضیات مهندسی پیشرفته وایلی

*ریاضیات مهندسی کرویت سیک

*ریاضیات مهندسی تالیف دکتر شیدفر

جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

*خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برق-انتشارات پردازش

*ریاضیات مهندسی -دکتر محمد صادق معتقدی-موسسه آموزش عالی ﺁزاد پارسه

* ﺁزمون کارشناسی ارشد -ریاضیات مهندسی (رضا کرمی شاهنده)انتشارات آشینا


منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات معادلات دیفرانسیل کارشناسی ارشد  برق:

*معادلات دیفرانسیل تالیف دکتر مسعود نیکوکار

*سیمونز

*بویس


جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

*خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برق-انتشارات پردازش

* معادلات دیفرانسیل (دکتر محمد صادق معتقدی) موسسه آموزش عالی ﺁزاد پارسه


منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات آمار و احتمالات مهندسی کارشناسی ارشد  برق:

* آمار و احتمال مهندسی (شلدون راس)

* آمار و احتمال مهندسی(دکتر سید مقتدی هاشمی پرست)

*نظریه احتمالات و نتیجه گیری آماری( هرولد ج.لارسن)

* کتاب آمار و احتمال کاربردی ( دکتر نیکوکار)

*کتاب آمار و احتمال تالیف جان فروند ترجمه دکتر وحیدی


جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

* آمار و احتمال(مهندس محسن طورانی) موسسه آموزش عالی ﺁزاد پارسه

* خلاصه مباحث کارشناسی ارشد برق-انتشارات پردازش
منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات الکترونیک(1و2) کارشناسی ارشد  برق:

*مدارهای میکرو الکترونیک( عادل صدره-کنت اسمیت)

*الکترونیک تقی شفیعی(2جلد)

*تحلیل و طراحی مدارهای مجتمع قیاسی (پل ار.گری-رابرت جی. میر)

*مبانی الکترونیک دکتر میر عشقی(2 جلد)

*طراحی مدارات مجتمع(cmos)پرفسور بهزاد رضوی

*الکترونیک میملن


جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

***جزوه الکترونیک- دکتر شریف بختیار ( استاد نمونه دانشگاه صنعتی شریف و پدر الکترونیک انالوگ ایران) دانشگاه صنعتی شریف

*ﺁزمون کارشناسی ارشد الکترونیک (مهندس سید جواد فتاحی)انتشارات آشینا

* ﺁزمون کارشناسی ارشد الکترونیک راهیان ارشد 

*رهیافت حل مسئله در الکترونیک (1و2) دیانیمنابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات الکترومغناطیس کارشناسی ارشد  برق:

*الکترومغناطیس میدان موج (دیویدچنگ)ترجمه دکتر جبه دار مارالانی

*الکترومغناطیس( ویلیام هیت) ترجمه محمود دیانی

* الکترومغناطیس(میلفورد)


جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

* الکترومغناطیس (دکتر احمد علی اشرفیان) موسسه آموزش عالی ﺁزاد پارسه

* کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق- الکترومغناطیس - راهیان ارشد

*رهیافت حل مساله در الکترومغناطیس دیانی


منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات تحلیل سیگنال ها و سیستمها کارشناسی ارشد  برق:

*تجزیه و تحلیلسیگنال ها و سیستمها( اپنهایم)

*تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستمها(زیمیر) 

*سری شومزDSP


جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

*کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق- تجزیه وتحلیل سیگنالها و سیستم ها- راهیان ارشد

* تجزیه وتحلیل سیگنالها و سیستم ها(مهندس ارمین صائب) موسسه آموزش عالی ﺁزاد پارسهمنابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات سیستم های کنترل خطی کارشناسی ارشد  برق:

*کنترل خطی اوگاتا

*کنترل خطی نایس

*کنترل خطی بنجامین کو

*کنترل خطی دکتر خاکی صدیق

*کنترل خطی دورف


جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

*سیستمهای کنترل خطی(دکتر محمد رضا جاهد مطلق) موسسه آموزش عالی ﺁزاد پارسه

* کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق- سیستمهای کنترل خطی - راهیان ارشد

* سیستمهای کنترل خطی(ﺁریاز برادرانی)

* سیستمهای کنترل خطی-پردازش


منابع جهت آمادگي و پاسخگويي به سوالات ماشین های الکتریکی(1و2) کارشناسی ارشد  برق:

*ماشین های الکتریکی سلمون

*ماشین های الکتریکی پ س سن

*ماشین های الکتریکی فیتزجرالد

*ماشین های الکتریکی بیمباهارا

*ماشین های الکتریکی چاپمن


جزوات و منابع تستی و تکمیلی:

*کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق- ماشین های الکتریکی (1و2) - راهیان ارشد

* ماشین های الکتریکی (1و2) - پردازش

منبع کامل تستی برای تمام دروس:

مجموعه تست های کارشناسی ارشدمهندسی برق-انتشارات دانشگاه تهران


موفق وسر بلند باشید
منابع مطالعاتی دیگری برای کارشناسی ارشد برق:


رياضيات


1- رياضيات مهندسي پيشرفته (جلد دوم) تاليف: اروين كرزينگ ترجمه دكتر عالم زاده. 2- معادلات ديفرانسيل تاليف: دكتر مسعود نيكوكار. 3- آمار و احتمالات كاربردي، تاليف: بهمن عربزاده مسعود نيكوكار. 4- مجموع گزينه‌هاي چهارجوابي طبقه‌بندي شده رياضي كارشناسي ارشد.


مخصوص دانشگاه آزاد، جلد اول: رياضيات عمومي‌ 1.


مخصوص دانشگاه آزاد جلد دوم: رياضيات عمومي‌2


جلد سوم: معادلات ديفرانسيل


جلد چهارم: آمار و احتمال مهندسي


جلد پنجم: رياضيات مهندسي


تاليف: دكتر مسعود نيكوكار


نظريه احتمالات و نتيجه‌گيري آماري تاليف لارسون.


رياضي مهندسي: انتشارات كانون فرهنگي آموزش – تأليف مهندس يوسف كريمي.


مدارات الكتريكي


1 ـ نظريه اساسي مدارها و شبكه تاليف دكتر پرويز جبه‌دار مارالاني 2- مدارهاي الكتريكي تاليف دكتر عابدي 3- مدارهاي الكتريكي هيت ترجمه دياني.


كنترل خطي


1- Modern control systems Robert H. Bishop, richard c. Dorf 2- سيستم‌‌هاي كنترل تاليف: بنجامين‌كو ترجمه علي كافي. 3- مهندسي كنترل تاليف: كاتسوهيكواوگاتا ترجمه علي كافي. 4-سيستمهاي كنترل خطي :تاليف دكتر علي خاكي صديق. (انتشارات پيام نور)


الكترونيك I و II


1- مباني الكترونيك تاليف دكتر ميرعشقي. 2- تحليل و طراحي مدارهاي الكترونيك دو جلد مهندس تقي شفيعي. 3- مدارهاي ميكروالكترونيك، تاليف: عادل صدرا، كنت اسميت،ترجمة: مهندس مجيد ملكان، مهندس‌هاله واحدي.4- الكترونيك تاليف مهندس نصرآبادي انتشارات قلم چي


الكترومغناطيس


Electromagnetic, Wave and field by: cheng


الكترومغناطيس :انتشارات قلم‌چي تاليف مهندس عليرضا باغستاني.


ماشين‌هاي الكتريكي


1- ماشين‌هاي الكتريكي (تحليل- بهره‌برداري- كنترل) تاليف دكتر سن- ترجمه: مهندس نبوي- دكتر عابدي،


2- ماشين‌هاي الكتريكي، تاليف سلمون- ترجمه دكتر لساني،


3-ماشين‌هاي الكتريكي با كاربردهايي از الكترونيك قدرت، تاليف دكتر ال‌هاواري- ترجمه دكتر عابدي- نظرزاده،


4- مباني ماشين‌هاي الكتريكي تاليف چاپمن- ترجمه دكتر جواد فيض


تجزيه و تحليل سيستم‌‌ها


1- سيگنال‌ها و سيستم‌‌ها تاليف: اپنهام، الن ويلسكي، ترجمه: مهندس مجيد ملكان، مهندس محمود دياني يا ترجمه دكتر پرويز جبه‌دارمارالاني


2- Signals and systems , A.V.Oppenheim , A.S. Willsky.


بررسي سيستم‌هاي قدرت


1- بررسي سيستم‌هاي قدرت، گلاور


2- بررسي سيستم‌هاي قدرت، الگرد


3- بررسي سيستم‌هاي قدرت، استيوسنون


4- بررسي سيستم‌هاي قدرت، احد كاظمي


5- بررسي سيستم‌هاي قدرت، ناصر


+ نوشته شده در  ساعت   توسط   |